Wystawienie faktury online dating

02-Dec-2017 17:06

Zadłużenie nie obejmuje nieopłaconych faktur za usługi dodatkowe, nielegalny pobór i ryczałt.

Mnożąc średnie dzienne zużycie przez ilość dni kolejnego okresu rozliczeniowego otrzymujemy prognozę zużycia.

Prognoza dla każdego lokalu uwzględnia długość okresu rozliczeniowego i charakterystykę zużycia (np.

jak dużo energii zużywasz w poszczególnych godzinach).

Jeśli chcesz spłacić zadłużenie, sprawdź kwotę podaną w szarym polu na pierwszej stronie faktury rozliczeniowej. Na podstawie przekazanych przez Ciebie aktualnych wskazań licznika dokonamy weryfikacji rozliczenia lub prognoz zużycia.

W ciągu 14 dni zostaniesz poinformowany o przebiegu złożonej reklamacji.

Mnożąc średnie dzienne zużycie przez ilość dni kolejnego okresu rozliczeniowego otrzymujemy prognozę zużycia.Prognoza dla każdego lokalu uwzględnia długość okresu rozliczeniowego i charakterystykę zużycia (np.jak dużo energii zużywasz w poszczególnych godzinach).Jeśli chcesz spłacić zadłużenie, sprawdź kwotę podaną w szarym polu na pierwszej stronie faktury rozliczeniowej. Na podstawie przekazanych przez Ciebie aktualnych wskazań licznika dokonamy weryfikacji rozliczenia lub prognoz zużycia.W ciągu 14 dni zostaniesz poinformowany o przebiegu złożonej reklamacji.Wskazania licznika do rozliczenia przyjmowane są na podstawie odczytu dokonanego przez upoważnioną osobę lub przez Ciebie. Możesz to zrobić na kilka sposobów: Jeśli na Twoim koncie powstała nadpłata za pobraną energię elektryczną, zaliczamy ją na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile nie wyrazisz innej woli.